E- learning van GSK

Alvorens de e-learning gestart kan worden moet u de pre-toets maken van 10 multiple choicevragen.

Wanneer u de video volledig bekeken hebt en de stellingsvragen beantwoord zijn moet u de post-toetst maken.

De post-toets bestaat weer uit 10 multiple choice vragen. Minimaal 70% van de vragen moet goed beantwoord zijn, alvorens accreditatie wordt toegekend. U krijgt 3 keer de mogelijkheid de post-toets met een voldoende af te ronden.

Mocht het u niet lukken om de post-toets met een voldoende af te ronden na 3 pogingen, dan heeft u uiteraard de mogelijk de e-learning volledig opnieuw te doorlopen.


Senioren op reis

In de e-learning “senioren op reis” wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van kennis over de mogelijke risico’s van de oudere reiziger en hun behoeften, zodat een optimaal reisadvies aan de oudere reiziger gegeven kan worden.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

  • ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten): ½ punt de accreditatie is toegekend tot 30-9-2021
  • KABIZ (Doktersassistenten): 1 punt de accreditatie is toegekend tot 1-12-2020
  • V&VN (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals): 1 punt de accreditatie is toegekend tot 1-12-2020
  • LCR (huis)artsen: 1 punt de accreditatie is toegekend tot 29-12-2020
  • LCR verpleegkundigen: 1 punt accreditatie is toegekend tot 11-2-2021
  • NvvPO: 1 punt, de accreditatie is toegekend tot 11-11-2020
  • AbSg (Sociale Geneeskunde): 0,5 punt accreditatie is toegekend tot 1-9-2021